Høyre valgmateriell

Valgmateriell for kommunevalget 2023.

Prosjekt beskrivelse

Her fikk vi i oppgave å markedsføre Høyre på alle platformer med annonser, flyers og roll-ups i forbindelse med kommunevalget 2023.

Prosjekt bilder

Send en mail og si hei!