Linda Hellervik

Daglig leder/grafisk designer.

Linda bor på Fauske. Hun har mange år som grafiker, både i avisbransjen og siviltrykkeri. Hun har tidligere jobbet i Nordlandsposten og Avisa Nordland, vært innom tre forskjellige trykkeri og annonsebyrå. Hun kom til Saltenposten i 2010, for å så gå over til Superb Design.
Linda har svennebrev i det grafiske fag.

Markus Olsen

Grafisk designer.

Markus bor på Fauske og er vår yngste og sist ansatte designer. Han har studert grafisk design ved Høyskolen Kristiania og uteksaminerte seg med en bachelor i design og kommunikasjon fra Griffith University, Australia.
Markus Startet hos oss tidlig i 2022.

Heidi Sandvåg

Grafisk designer.

Heidi bor i Bodø og har mange års erfaring som grafiker. Hun har tifligere jobbet i Nordlandsposten og Avisa Nordland. Etter å ha drevet eget reklamefirma, begynte hun i Superb design i 2016. Heidi har svennebrev i det grafiske fag.

Send en mail og si hei!